Našimi partnery jsou firmy

SenSym - Přesné snímače velmi malých tlaků

Clarostat - Specialista na průmyslové potenciometry

Sensotec - Přesné snímače tlaku až do 12.000 Bar, Kalibrační snímače tlaku s přesností 0,05%

Snímače síly od 25 gramů do 1.500.000 Kg, Snímače kroutících momentů, Akcelerometry,

Vyhodnocovací jednotky, Přenosné měřící ústředny, Snímače pro přesné odměřování,

Snímače bezdrátové telemetrie.

Data Instruments - Přesné snímače malých tlaků, Lineární a Rotační potenciometry